Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny (Zjazd Katechetyczny)

Tegoroczny Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny (Zjazd Katechetyczny) odbędzie się w sobotę 1 września 2018. W programie: Msza święta w białostockiej archikatedrze o godz. 10.00. Po Mszy świętej konferencja w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1a. Szczegółowy program: kliknij i pobierz lub zobacz w zakładce "FORMACJA" - "ZJAZDY".

Wakacje 2018

Z okazji wakacji, dziękując za trud całorocznej pracy, życzymy Katechetom i wszystkim Pracownikom Oświaty oraz Uczniom i ich Rodzicom dobrego czasu odpoczynku.
Jednocześnie informujemy, że przez cały okres wakacyjny w Wydziale Katechetycznym pełni dyżur przynajmniej jedna osoba. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (85 665 24 10) lub osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.30.
Zachęcamy także do zaglądania na naszą stronę internetową, na której będą zamieszczane aktualne informacje, m.in. na temat programu Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego, który odbędzie się 1 września 2018, miejskiej inauguracji roku szkolnego czy obchodów tegorocznego Tygodnia Wychowania (9-15 września 2018).

Materiały do katechezy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W nawiązaniu do pisma Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego, z dnia 26 lutego 2018, w sprawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, Wydział Katechetyczny udostępnia konspekt i materiały niezbędne do przeprowadzenia okolicznościowej katechezy, przygotowanej przez Pana Wizytatora dr. Bogumiła Dziedziula. Katechezę należy przeprowadzić we wrześniu lub październiku 2018, wybierając odpowiednie materiały i dostosowując konspekt do wieku i możliwości katechizowanych. Kliknij i pobierz:

-konspekt (pdf)
-załączniki (folder skompresowany, zip)

Konkurs filmowy „Białystok – Miasto Miłosierdzia w 10 rocznicę beatyfikacji Patrona Miasta ks. Michała Sopoćki"

Archidiecezja Białostocka zaprasza wszystkich wiernych, w tym dzieci, młodzież, rodziny, parafie, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe do udziału w konkursie filmowym

Białystok – Miasto Miłosierdzia w 10 rocznicę beatyfikacji Patrona Miasta ks. Michała Sopoćki”.

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.sopocko.pl.

Kliknij i zobacz.

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

W dniach 19-21 czerwca 2018 w Rzeszowie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Katecheza wobec zreformowanej szkoły polskiej”. Uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu ks. prof. Piotra Tomasika, który omówił nową podstawę programową katechezy w Polsce oraz ks. dra hab. Jerzego Buczka, który wygłosił referat na temat: „Wartość wspólnoty Kościoła, Ojczyzny i rodziny”. W Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej księża dyrektorzy celebrowali Mszę świętą pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Uczestniczyli w niej również biskup Edward Białogłowski z Rzeszowa oraz biskup Marek Mendyk - przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. W ostatnim dniu obrad miało miejsce spotkanie z Marzeną Machałek - sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Był czas na pytania i dyskusję oraz komunikaty Biura Programowania Katechezy. Zdjęcie ze spotkania: kliknij i zobacz.

Posiedzenie Rady Katechetycznej poświęcone materiałom pierwszokomunijnym

W dniu 13 czerwca 2018 w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej odbyło się posiedzenie Rady Katechetycznej Archidiecezji Białostockiej zwołane przez Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Tematem obrad były diecezjalne materiały do katechezy parafialnej dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Członkowie Rady, po uprzednim przestudiowaniu materiałów, ocenili je pozytywnie. Zapadła decyzja o naniesieniu koniecznych poprawek, dopracowaniu strony graficznej, a następnie wydaniu materiałów drukiem. Powołano zespół, który w najbliższych miesiącach będzie kontynuował prace nad materiałami.
Do czasu publikacji nowej wersji materiałów, zachęcamy do korzystania z ich wersji studyjnej, dostępnej na stronie internetowej Wydziału.

Zakończenie cyklu katechez biblijnych Mess’AJE

W dniu 5 czerwca 2018 w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej w Białymstoku Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, wręczył dyplomy uczestnikom czteroletniego cyklu katechez biblijnych prowadzonych metodą Mess’AJE. Na spotkaniu grupa osób związanych z tym dziełem dzieliła się owocami katechezy w ich życiu. Jednym z nich było świadectwo nawrócenia osoby pod wpływem medytowanego na katechezie obrazu. Biblijna katecheza dorosłych Mess’AJE obecna w Archidiecezji Białostockiej od 28 lat wchodzi w fazę powoływania struktur stowarzyszeniowych w celu jeszcze skuteczniejszego posługiwania charyzmatem czterech progów wiary. 

KLIKNIJ I ZOBACZ ZDJĘCIA

Wyjazd do Zakopanego

W dniach 1-3 czerwca 2018 odbył się zorganizowany przez Wydział Katechetyczny wyjazd śladami dzieł św. Wincentego Pallottiego w Polsce. Grupa katechetów i przedstawicieli różnych wspólnot naszej Archidiecezji nawiedziła Seminarium Duchowne w Ołtarzewie, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, Klasztor w Kielcach – Karczówce, Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem oraz Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie. Wyjazd pozwolił uczestnikom, przez pryzmat dzieł pallotyńskich, zgłębić charyzmat Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, do którego należy Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. 

KLIKNIJ I ZOBACZ ZDJĘCIA