Zakończenie cyklu katechez biblijnych Mess’AJE

W dniu 5 czerwca 2018 w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej w Białymstoku Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, wręczył dyplomy uczestnikom czteroletniego cyklu katechez biblijnych prowadzonych metodą Mess’AJE. Na spotkaniu grupa osób związanych z tym dziełem dzieliła się owocami katechezy w ich życiu. Jednym z nich było świadectwo nawrócenia osoby pod wpływem medytowanego na katechezie obrazu. Biblijna katecheza dorosłych Mess’AJE obecna w Archidiecezji Białostockiej od 28 lat wchodzi w fazę powoływania struktur stowarzyszeniowych w celu jeszcze skuteczniejszego posługiwania charyzmatem czterech progów wiary. 

KLIKNIJ I ZOBACZ ZDJĘCIA