"Ewangelia dzieciństwa wg św. Łukasza"

Stowarzyszenie Mess’AJE Polska we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii zaprasza osoby dorosłe na cykl spotkań biblijnych pod hasłem "Ewangelia dzieciństwa wg św. Łukasza". Zajęcia z zastosowaniem multimediów stanowią dobrą pomoc do poznawania i medytowania Tajemnicy Wcielenia w kontekście całych dziejów zbawczych.

Spotkania odbywają się w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. Bł. Michała Sopoćki przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku w środy 27 listopada 4, 11, 18 grudnia 2019 oraz 8 stycznia 2020 w godz. 19.00-20.30. 

WSTĘP WOLNY. Zob. także na stronie Archidiecezji.